Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022 thu hút gần 500 lượt tham gia của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Hơn 2.000 doanh nghiệp được cập nhật chính sách thuế năm 2023
Khai mạc Diễn đàn Hiệp hội Tư vấn Thuế Châu Á - Châu Đại Dương năm 2022
FAC cập nhật chính sách Bảo Hiểm, Kế Toán, Kiểm Toán cho cộng đồng các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái Bình
FAC tập huấn chính sách Thuế cho các Doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình
FAC phối hợp với Chi Cục Thuế huyện A Lưới tổ chức tập huấn chính sách thuế cho người nộp thuế năm 2022