Người nộp thuế cần biết: Ngành Thuế “chặn” các tờ khai bổ sung, điều chỉnh theo đề nghị của cơ quan điều tra

Thời gian qua, thực trạng mua bán hóa đơn điện tử qua lại giữa các công ty đang có chiều hướng gia tăng nhằm hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, hoàn thuế GTGT để thu lợi bất chính với số tiền lớn. 
Đây là hành vi trái pháp luật, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. 
 
Ngày 06/02/2024, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 485/TCT-KK chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp thực hiện biện pháp quản lý hóa đơn chặt chẽ để ngăn chặn việc điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn không hợp pháp. 
Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế các cấp khi nhận được văn bản yêu cầu/đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra thì cập nhật kịp thời vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) của ngành Thuế để “chặn” tờ khai của NNT/tạm ngừng không cho NNT kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm số thuế GTGT khấu trừ và điều chỉnh giảm chi phí đối với hóa đơn đầu vào của một số doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi mua bán hóa đơn không hợp pháp trên cơ sở đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra phục vụ cho công tác điều tra. 
 
Việc “chặn” tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào sẽ có hiệu lực từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra đến khi có văn bản thông báo kết thúc vụ việc của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra. Sau khi có kết luận điều tra, cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra chuyển thông tin vi phạm, xử lý liên quan đến lĩnh vực thuế cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế kịp thời chấn chỉnh doanh nghiệp hoặc xử lý vi phạm (nếu có). 
 
Công văn số 485/TCT-KK ngày 02/02/2024 của Tổng cục Thuế là một trong những biện pháp quan trọng của ngành Thuế để ngăn chặn doanh nghiệp điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào có nguồn gốc mua bán hóa đơn không hợp pháp, gian lận thuế của Nhà nước dưới mọi hình thức./.
 
Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
Bài trước Bài sau