eContract

2,000₫

Mô tả

eContract là dịch vụ hợp đồng điện tử từ nhà cung cấp dịch vụ Bkav. Sở hữu những tính năng nổi bật như: Sử dụng online – Không cần cài đặt; Phân quyền chi tiết đến từng chức năng/Người sử dụng; Hướng dẫn tối đa ngay trên giao diện người dùng; Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như Hợp đồng giấy.