SOÁT XÉT SỔ SÁCH – BÁO CÁO THUẾ

Bộ phận kế toán của Doanh nghiệp sẽ được tư vấn để đảm bảo tính đúng đắn và hoàn thiện, cảnh báo các nguy cơ xảy ra thiệt hại trong tương lai và phương án kiện toàn hồ sơ.

Kế toán là một công việc phức tạp do đó không tránh khỏi phát sinh việc nhầm lẫn, sai sót, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra thiệt hại cho Doanh nghiệp. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi đã xây dựng một quy trình dịch vụ để rà soát và phát hiện những sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục giúp Doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong tương lai.

Rà soát Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, giúp Doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện những sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, đồng thời đưa ra tư vấn nhằm hoàn thiện sổ sách kế toán và Hồi tố BCTC (nếu có) đảm bảo tuân thủ theo qui định của "Luật Quản lý Thuế". 

Giảm thiểu rủi ro

Bằng việc kiểm tra và rà soát BCTC và sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, FAC sẽ kịp thời phát hiện ra những sai sót trong BCTC và hệ thống kế toán, đồng thời tư vấn cho Doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi kiểm tra, thanh tra thuế theo qui định của Pháp luật.

Tin cậy và Ổn định

Hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình và thiết thực nhất từ FAC để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý và hợp pháp, tránh mọi nguy cơ xảy ra thiệt hại trong tương lai.

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 024 730 25968