SOÁT XÉT SỔ SÁCH – BÁO CÁO THUẾ

Bộ phận kế toán của Doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình và thiết thực nhất từ FAC để đảm bảo tính đúng đắn và hoàn thiện, cảnh báo các nguy cơ xảy ra thiệt hại trong tương lai và phương án kiện toàn hồ sơ.

Kế toán là một công việc phức tạp do đó không tránh khỏi phát sinh việc nhầm lẫn, sai sót, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra thiệt hại cho Doanh nghiệp. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi đã xây dựng một quy trình dịch vụ để rà soát và phát hiện những sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục giúp Doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong tương lai.