QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Bạn có thu nhập trong năm từ nhiều hoạt động và thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN?

Bạn chưa biết rõ thủ tục, hay chưa biết phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào thể thực hiện quyết toán thuế?

Bạn chưa tính toán được số thuế phải nộp thêm hay sẽ được hoàn bao nhiêu?

Hãy để FAC thực hiện việc này cho bạn!

Với dịch vụ Quyết toán thuế TNCN của FAC, bạn chỉ cần cung cấp thông tin và chúng tôi sẽ làm các thủ tục còn lại giúp bạn, bao gồm:

  • Hướng dẫn thu thập hồ sơ chứng minh thu nhập và nghĩa vụ thuế đã thực hiện
  • Tính thuế TNCN phát sinh từ thu nhập trong năm tính thuế
  • Tính số thuế phải nộp hoặc số thuế được hoàn
  • Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tới cơ quan thuế

Hãy liên hệ ngay với FAC để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bạn về thuế.