HOÀN THUẾ GTGT

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là việc doanh nghiệp được ngân sách hoàn trả lại tiền thuế GTGT khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hoàn thuế.

Thủ tục hoàn thuế tuy không phức tạp, nhưng đòi hỏi kế toán phải có sự am hiểu về quy định pháp luật đối với các điều kiện hoàn thuế, đặc biệt là ở khâu kiện toàn hồ sơ chặt chẽ, nếu không rủi ro có thể xảy ra với cơ chế hoàn trước – kiểm sau hiện nay.

Mô tả dịch vụ