KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP


Học kế toán tổng hợp thực hành là học làm vị trí kế toán tổng hợp thông qua việc thực hành công việc của người kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán và đào tạo, Công ty FAC cung cấp khóa học để học viên lên được báo cáo tài chính và báo cáo thuế một cách chuyên nghiệp, bài bản. Học viên sẽ hành nghề trong tâm thế thật chủ động thay vì không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào.

Nội dung của khóa học:

Phần 1: Công việc của kế toán tại doanh nghiệp

Phần 2: Các vấn đề về hóa đơn và các tình huống về hóa đơn tại Doanh nghiệp

Phần 3: Thực hành các phần hành kế toán (Mua hàng, bán hàng, ngân hàng…) trên chứng từ thực tế của các Doanh nghiệp thương mại, sản xuất, dịch vụ

Phần 4: Xác định kết quả kinh doanh, lập BCTC và quyết toán thuế TNDN cuối năm

Phần 5: Phân tích báo cáo tài chính và nhận diện sai sót trên BCTC

Phần 6: Hướng dẫn giải trình cơ quan thuế khi quyết toán

 

Liên hệ
0987259259