CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP


Để giúp các Doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung mới của Luật quản lý thuế, Nghị định Thông tư mới Công ty FAC phối hợp với Trung tâm thông tin kinh tế – VCCI tổ chức hội thảo cập nhật nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ Tịch Hội đồng Thành viên, Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC sẽ có nhiều chia sẻ quan trọng về những vấn đề mới trong chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với doanh nghiệp. Trong đó, bà Nga sẽ đưa ra những lưu ý, một số vấn đề tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về Hóa đơn Chứng từ; Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khống chế tỷ lệ lãi tiền vay tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Bên cạnh cập nhật các nội dung mới của Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, toán FAC sẽ hướng dẫn doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro sai sót khi lập lập Báo cáo tài chính (BCTC) và quyết toán thuế (QTT).

Liên hệ
0987259259