Tập huấn chính sách thuế và quy định về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(HNMO) - Ngày 24-6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17-9-2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (hiệu lực từ ngày 1-7-2022).

Hội nghị được triển khai nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực thi đầy đủ, nghiêm túc các chính sách về thuế; đồng thời, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC, thành viên Hội tư vấn thuế Việt Nam, hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã chia sẻ kiến thức, phổ biến nội dung của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Để triển khai Luật Quản lý thuế 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định này là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Ngoài hoạt động thông tin, phổ biến thông tư, nghị định, hội nghị tập huấn còn là cơ hội cho các doanh nghiệp trao đổi, được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Việc phổ biến các quy định về hóa đơn, chứng từ, thực thi đầy đủ, nghiêm túc các chính sách về thuế là cần thiết, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bài trước Bài sau