Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 01/7/2024

Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 01/7/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở quy định là 2.340.000 đồng/tháng, áp dụng kể từ ngày 01/7/2024.