Lưu ý về xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo nghị định 126/2020

ừ 05/12/2020, việc xác định kỳ khai thuế đối với tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN có nhiều điểm mới. Đặc biệt tổ chức, cá nhân trả thu nhập dù không có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN vẫn phải kê khai.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nghị định có hiệu lực từ thi hành ngày 05/12/2020.

Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Nghị định 126 quy định rõ người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo quý nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Một là, người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng GTGT theo tháng nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

– Hai là, trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì được quyền lựa chọn khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng.

Người nộp thuế thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo tháng nhưng không thực hiện khai theo tháng đúng quy định thì bắt đầu từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo phải chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng và không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó đã kê khai, đồng thời phải xác định số tiền nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý (nếu có) để tính chậm nộp.

Trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế thuộc trường hợp phải kê khai thuế GTGT theo tháng thì người nộp thuế thực hiện kê khai theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế.

Xác định kỳ kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý

Người nộp thuế đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Thời điểm xác định kỳ kê khai là quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Như vậy: Kỳ kê khai thuế TNCN được xác định cùng với kỳ kê khai thuế GTGT, người nộp thuế đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai 2 tờ khai này theo quý, trường hợp khác phải kê khai theo tháng.

Không phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN vẫn phải kê khai

Trước đây tổ chức trả thu nhập cho cá nhân mà không có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN thì không phải kê khai (Khoản 1 – Điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC), tuy nhiên tại khoản 3 điều 7 Nghị định 126/2020 – quy định về các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế thì không có quy định về trường hợp không có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ khai thuế. Do đó theo công văn số 5189-TCT-CS của Tổng Cục thuế diễn giải 1 số nội dung của Nghị định 126 thì trường hợp này tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải khai thuế.

 

Bài trước Bài sau