Lớp cục thuế Quảng Trị ngày 5,6 -12-2019

Cập nhật chính sách thuế, hóa đơn điện tử cho 200 doanh nghiệp Quảng Trị

TCDN – Ngày 5/12/2019, tại Quảng Trị, Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính và Kế toán FAC phối hợp với Trung tâm thông tin kinh tế – VCCI tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật chính sách thuế, hóa đơn điện tử (HĐĐT) và đối thoại người nộp thuế”. Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của hơn 200 kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt nam (VTCA)

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt nam (VTCA) nhấn mạnh, để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm phẩm; nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải nắm bắt, am hiểu chính sách pháp luật về thuế cũng như quy định về thủ tục hành chính thuế. Bởi, nếu không nắm, không hiểu chính sách thuế sẽ găp không đánh giá được hiệu quả của dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như: Thuế nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến cấu thành giá trị tài sản, nguyên vật liệu; Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư sẽ không thực hiện được nếu không  hiểu biết thủ tục.Đối với sản phẩm xuất khẩu, nếu không được hoàn thuế GTGT sẽ gây tăng chi phí, giảm lãi tương ứng. Xác định các khoản chi phí được trừ, không được  trừ làm cơ sở tính thuế TNDN, chi phí chịu, không chịu thuế TNCN… ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh và mức thuế phát sinh nộp theo đúng pháp luật.

Về xác định ưu đãi thuế, ví dụ doanh nghiệp sản xuất, vận tải, xây dựng  sẽ được hạch toán 5 khoản chi cho lao động nữ  vào chi  phí tính thuế TNDN, sau đó các khoản  chi này nếu hạch toán riêng sẽ được trừ vào khoản thuế phải nộp NSNN. Các vấn đề về hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa biếu tặng cho, hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không nắm bắt kip  thời, đầy đủ.

Thực tế, Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đặc biệt là khoản 3 Điều 8 về khống chế  tỷ lệ lãi tiền vay của các đơn vị có giao dịch liên kết, trong đó  có loại trừ  phạm vi điều chỉnh một số hoạt động đặc thù, cách xác định lợi nhuận thuần, nới rộng mức khống chế từ 20% lên 25 – 30%…, Nghi định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó có hóa đơn chứng từ…

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành 02 Thông tư về thuế GTGT, TNDN mới thay thế các thông tư  hiện hành với nhiều lần sửa đổi, bổ sung, khó thực hiện. Tổng cục thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, mở rộng khai, nộp, hoàn thuế điện tử; triển khai thực hiện hóa đơn điện tử; sắp xếp tổ chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và văn hóa ứng xử của các bộ công chức thuế nhằm phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, tăng mức độ hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Cập nhật các nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ, Điều 5 Luật Quản lý thuế nêu rõ nguyên tắc quản lý thuế bao gồm: Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế; nguyên tắc quản lý rủi ro và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về đồng tiền khai thuế, nộp thuế, Luật quy định rõ: (1) Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; (2) Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch; (3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Riêng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, theo quy định của Luật, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử.

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của hơn 200 kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp

Liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ Tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC cho biết, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC. Theo quy định, tài khoản giao dịch thuế điện tử bao gồm 01 (một) tài khoản chính và tối đa không quá 10 (mười) tài khoản phụ. Tài khoản chính được cơ quan thuế cấp cho NNT sau khi NNT đăng ký giao dịch với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Tài khoản phụ do NNT đăng ký thông qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện theo từng dịch vụ.

Thông tư 66/2019/TT-BTC, bổ sung và quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại để phù hợp với quy định của NĐ165/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế) và căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và xử lý hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo nguồn:taichinhdoanhnghiep.net.vn

Bài trước Bài sau