FAC phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chính sách thuế cho người nộp thuế

Trong hai ngày 21/7 và 22/7 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công Ty TNHH tư vấn Tài chính và Kế toán  FAC (Công Ty FAC) tổ chức lớp tập huấn về hóa đơn và chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp; Hộ; Cá nhân kinh doanh trên địa bàn tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Thuế khu vực Thành Phố - Cẩm Xuyên, Chi cục Thuế khu vực thị xã Kỳ Anh. Buổi tập huấn nhằm giúp  doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  hướng tới sự phát triển bền vững sau đại dịch. Buổi tập huấn đã thu hút sự tham gia đông đảo của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn Ông Nguyễn Xuân Thường trưởng phòng Tuyên Truyền hỗ trợ người nộp thuế phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Xuân Thường – Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ Tịch Hội đồng Thành viên - Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC

Đại diện công ty FAC giảng viên Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ Tịch Hội đồng Thành viên - Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC hướng dẫn:

Thứ nhất, những lưu ý quan trọng trong Thông tư số 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 và hiệu lực từ ngày 01/07/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: Một số nội dung về hóa đơn điện tử (HĐĐT): chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của CQT;  áp dụng HĐĐT  đối với một số trường hợp khác; xử lý HĐĐT khi bị sai sót;  bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi CQT có sai sót; HĐĐT có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT; Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của CQT và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan. Một số nội dung về hóa đơn ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in.; Xử lý chuyển tiếp và Hướng dẫn cách viết Hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thứ hai, hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh: triển khai thực hiện hóa đơn điện tử từ 01/07/2022 đối với các đối tượng này theo thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 40/2021/TT-BTC và thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới của thông tư số 88/2021/TT-BTC, ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các chính sách của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19. Và sau đó được cán bộ Cục thuế Tỉnh hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax mobile.

Cuối mỗi buổi tập huấn công ty FAC và cán bộ, công chức Cục Thuế đã đối thoại giải đáp kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế. Nhiều câu hỏi được đặt ra và đã được đại diện công ty FAC, đại diện của Cục Thuế giải đáp theo thẩm quyền. Các đề xuất, kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền, Cục Thuế ghi nhận, tiếp thu và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, rà soát để trình lên cấp trên xem xét, giải quyết. Phần lớn các vướng mắc rơi vào các tình huống sai sót thường gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sai phạm về nội dung bắt buộc trên hóa đơn: ngày lập hay ngày ký; nội dung bắt buộc; chữ ký số; tên hàng hóa, dịch vu; sửa chữa hóa đơn; hủy hóa đơn; định dạng chuẩn của hóa đơn. Sai phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp và không hợp pháp hóa đơn: Hóa đơn giả; hóa đơn không có giá trị; hóa đơn không còn giá trị. Sai phạm về lưu trữ: Điện tử (XML; INV; PDF); bản chuẩn đổi hay bản thể hiện; bản in ra đóng dấu.

Trong những năm qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh coi là nhiệm vụ công tác trọng tâm. Với phương châm coi người nộp thuế là khách hàng phục vụ của cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên cập nhật cơ chế, chính sách thuế mới để thông tin kịp thời tới người nộp thuế thông qua các hình thức như gửi email, điện thoại đường dây nóng, các lớp tập huấn, tờ rơi giới thiệu…qua đó góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và thực thi tốt chính sách pháp luật thuế để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thông qua buổi tập huấn, doanh nghiệp, người nộp thuế được cung cấp các thông tin cần thiết, hữu ích, để kịp thời cập nhật và thực hiện tốt các chính sách pháp luật vầ thuế đã ban hành, từ đó thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Một số hình ảnh các buổi tập huấn:

Dưới đây là một số hình ảnh tại Thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

Dưới đây là một số hình ảnh tại huyện Kỳ Anh:

TT-HT NNT

Bài trước Bài sau