FAC cập nhật chính sách miễn giảm thuế GTGT năm 2022 cho doanh nghiệp Hà Nội

CDN - Ngày 8/4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc quy định chính sách miễn giảm thuế. Khóa tập huấn do bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC giảng dạy.

Tại hội nghị, bên cạnh cập nhật các văn bản về giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022 và được áp dụng từ 1/2/2022 bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp về những vấn đề gặp phải khi áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC cập nhật chính sách miễn giảm thuế GTGT năm 2022 cho doanh nghiệp.

Thông tin về điều kiện những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết, điều kiện những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế là đang áp dụng mức thuế suất VAT trước đó là 10%; Loại trừ những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Việc giảm thuế GTGT ở toàn bộ các khâu. Cụ thể, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Khi giảm thuế GTGT còn 8%, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: Một là xuất hóa đơn theo mức thuế suất đã được giảm. Hai là, lập hóa đơn riêng với từng hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế. Ba là, lập hóa đơn điều chỉnh sai sót nếu xuất hóa đơn theo mức thuế 10%. Bốn là, kê khai các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế theo mẫu.

Về nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT, bà Nguyễn Thị Thúy Nga nhấn mạnh, có ba nhóm hàng không được giảm thuế GTGT. Thứ nhất, viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ hai, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ ba, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga lưu ý, khi giảm thuế GTGT, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022 thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Khi nộp tờ khai thuế GTGT, cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Theo Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài trước Bài sau