FAC tập huấn thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý Thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế tại Hà Nội

 

Bài sau