FAC phối hợp với VCCI, VTCA mở khóa đào tạo cập nhật chính sách thuế và xây dựng BCTC cho Doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

 

Bài sau