Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Trong năm 2010 đã thi đỗ chứng chỉ Đại Lý Thuế ,đưa FAC trở thành một trong số ít các Công ty có số lượng kế toán viên hành nghề đông nhất. Hàng năm công ty luôn cử cán bộ đi đào tạo, cập nhật kiến thức mới nhất...

CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ

  • GIỚI THIỆU CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ FAC
Để hoạt động thành công và có hiệu quả chúng tôi luôn coi trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp, trình độ và kinh nghiệm đội ngũ nhân viên. Hiện nay FAC có đội ngũ bao gồm trên 40 cán bộ, chuyên viên, kỹ thuật viên, nghiệp vụ viên được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành  kế toán, luật kinh tế, quản trị kinh doanh ở trong nước  trong đó  có các chuyên viên cao cấp  và các cộng tác viên với kinh nghiệm và chuyên môn dày dạn, sâu sắc và phong phú, chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng.
Để duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, FAC luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển con người: trong năm 2005, công ty có nhiều nhân viên đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ Hành Nghề Kế Toán. Trong năm 2010 đã thi đỗ chứng chỉ Đại Lý Thuế ,đưa FAC trở thành một trong số ít các Công ty có số lượng kế toán viên hành nghề đông nhất. Hàng năm công ty luôn cử cán bộ đi đào tạo, cập nhật kiến thức mới nhất...Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, FAC luôn đưa ra mức phí dịch vụ hợp lý, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng mang tính chất liên tục và lâu dài đem lại cho khách hàng các giá trị gia tăng khác.

 

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế