Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu của FAC  là trở thành nhà cung cấp Dịch vụ kế toán và Dịch vụ đại lý  thuế chuyên nghiệp với chất lượng hoàn hảo và mức phí hợp lý cho các Doanh nghiệp.

Mục tiêu và chiến lược của FAC

Mục tiêu của FAC  là trở thành nhà cung cấp Dịch vụ kế toán và Dịch vụ đại lý  thuế chuyên nghiệp với chất lượng hoàn hảo và mức phí hợp lý cho các Doanh nghiệp.

Nguyên tắc hoạt động

- Độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng.

- Đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ, uy tín của công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên trong công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC phải luôn ghi nhớ và tuân thủ.

- Trong kế hoạch đào tạo, bổ sung nguồn lực với mục tiêu chất lượng chuyên môn là tiên quyết.

- Phương châm: “Quyền lợi của khách hàng chính là quyền lợi của chúng tôi”.

Chiến lược phát triển của FAC

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Chuyên nghiệp hóa và am hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng.

- Tạo môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý.

-  Khuyến khích phát triển tài năng và thu hút nhân tài.

- Hướng tới sự  phát triển lâu dài.

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế