Lợi ích của khách hàng

Lợi ích của khách hàng

Lợi ích của khách hàng

10:40 - 07/03/2018

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG Tiêu chí Thuê kế toán làm tại công ty Thuê dịch vụ Kế toán & đại lý ...

 

 

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Tiêu chí

Thuê kế toán làm tại công ty

Thuê dịch vụ Kế toán & đại lý Thuế

Tính chuyên nghiệp

-          Phụ thuộc vào trình độ kế toán viên và công tác tuyển dụng của doanh nghiệp

-          Phụ thuộc vào năng lực làm việc của kế toán viên

-          Đội ngũ nhân lực chuyên môn hóa cao, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp bất cứ lúc nào

-          Nhận được sự tư vấn từ các chuyên viên dầy dặn kinh nghiệm của đại lý thuế.

-          Cập nhật thường xuyên và liên tục các chính sách mới nhất của nhà nước.

Tính ổn định

-          Kế toán viên ràng buộc với công ty bởi hợp đồng lao động

-          Nghỉ phép, nghỉ ốm..

-          Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

-          Là dịch vụ giữa 2 bên được ràng buộc bởi hợp đồng kinh tế

-          Đảm bảo sự ổn định và liên tục trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng

Tính khách quan

-          Kế toán viên là một nhân viên của công ty

-          Có thể bị chi phối bởi suy nghĩ chủ quan, hoặc bởi các yếu tố nội bộ trong công ty, nhất là với công ty có nhiều cấp quản lý.

-          Có thể phát sinh các mâu thuẫn về lợi ích với lãnh đạo công ty

-          Công ty đại lý thuế là một tổ chức độc lập với công ty sử dụng dịch vụ

-          Không bị chi phối bới các yếu tố trong nội bộ của công ty sử dụng dịch vụ, bảo đảm khách quan, trung thực

-          Luôn luôn tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, vì lợi ích của cả 2 bên.

Chi phí

-          Tiền lương

-          Bảo hiểm XH, bảo hiểm YT... theo chế độ bắt buộc của nhà nước.

-          Chi phí đào tạo kế toán viên

-          Chi phí phần mềm kế toán, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm...

-          Trong trường hợp xảy ra sai sót, công ty phải tự chịu các khoản phạt của CQ quản lý nhà nước.

-          Chỉ phải trả chi phí dịch vụ theo hợp đồng.

-          Trong trường hợp xảy ra sai sót do lỗi của đại lý thuế, khách hàng được cam kết bồi thường.

-          Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu chi phí theo quy định của Luật Quản Lý Thuế.

Quan hệ với cơ quan quản lý thuế

-          Phụ thuộc vào năng lực của kế toán viên mà công ty không thể xác định được.

-          Đội ngũ nhân viên đại lý thuế chuyên nghiệp, có uy tín và kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đại diện khách hàng giải quyết mọi thủ tục với cơ quan thuế trong phạm vi được ủy quyền.

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế