Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

09:55 - 07/03/2018

Để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết toán Thuế với cơ quan quản lý thuế. Theo Luật quản lý thuế, việc quyết toán thuế hiện nay được thực hiện bằng quyết định Kiểm tra, thanh tra thuế.Do lực lượng cán bộ thuế còn ít và số lượng doanh nghiệp được thành lập tăng lên

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết toán Thuế với cơ quan quản lý thuế. Theo Luật quản lý thuế, việc quyết toán thuế hiện nay được thực hiện bằng quyết định Kiểm tra, thanh tra thuế.
Do lực lượng cán bộ thuế còn ít và số lượng doanh nghiệp được thành lập tăng lên nhanh chóng, việc quyết toán thuế thường không thể thực hiện được mỗi năm một lần mà một lần kiểm tra, thanh tra thuế thực hiện cho 2 đến 3 năm, có trường hợp đến 5 năm đã qua. Điều đó, gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp do không thể giải trình được những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá khứ.

FAC thực hiện gói dịch vụ “ Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế” với những nội dung sau:
1.    Trước khi việc Kiểm tra, thanh tra thuế ,quyết toán thuế. FAC sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính do doanh nghiệp đã lập nhằm phát hiện, cảnh báo những sai sót có thể có và phương án giải trình;
2.    Trong trường hợp cần thiết, phải hoàn thiện hệ thống sổ kế toán, hồi tố báo cáo tài chính và lập Tờ khai điều chỉnh theo quy định của Luật Quản lý Thuế để tránh bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;
3.    Cử chuyên viên tham gia cùng doanh nghiệp giải trình số liệu với cơ quan quản lý thuế khi kiểm tra, thanh tra thuế.
4.    Do vậy việc hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ ; chi phí hợp lý hợp lệ ; chi phí phải tính & không tínhvào thu nhập chịu thuế TNCN là điều hết sức quan trọng của việc hạch toán các chi phí này .Bạn chưa yên tâm về các chi phí, các khoản đã  hạch toán hãy đến với chúng tôi , chúng tôi sẽ giúp các bạn có được quyết toán thuế đảm bảo mà vẫn an toàn , tránh được rủi ro không cần thiết .
Việc kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp thường được thực hiện với các sắc thuế: Thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân.
FAC , với những chuyên viên giỏi về chính sách Thuế, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp quyết toán tất cả các sắc thuế nói trên.

Theo FAC

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế