Giới thiệu

Hiển thị

10:01 - 03/03/2018

Cam kết Fac

Đội ngũ nhân viên đại lý thuế chuyên nghiệp, có uy tín và kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đại diện khách hàng giải quyết mọi thủ tục với cơ quan thuế trong...

Xem thêm

10:00 - 03/03/2018

Mục tiêu

Mục tiêu của FAC  là trở thành nhà cung cấp Dịch vụ kế toán và Dịch vụ đại lý  thuế chuyên nghiệp với chất lượng hoàn hảo và mức phí hợp lý cho...

Xem thêm

10:00 - 03/03/2018

Nguồn nhân lực

Trong năm 2010 đã thi đỗ chứng chỉ Đại Lý Thuế ,đưa FAC trở thành một trong số ít các Công ty có số lượng kế toán viên hành nghề đông nhất. Hàng năm...

Xem thêm

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế