Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

09:47 - 07/03/2018

Giấy xác nhận việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Căn cứ luật quản lý thuế ; căn cứ thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của bộ tài chính hướng dẫn về hành nghề làm thủ tục thuế, xét trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

Giấy xác nhận việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ luật quản lý thuế ; căn cứ thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của bộ tài chính hướng dẫn về hành nghề làm thủ tục thuế, xét trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Hình ảnh một số hội viên

Trần Thị Quỳnh Yên

Ngô Thị Dung

Vũ Thị Hồng Loan

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế