Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hiển thị

10:00 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ kê khai thuế GTGT và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý . Công ty FAC với đội ngũ kế...

Xem thêm

09:58 - 07/03/2018

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong nhiều trường hợp, việc hoàn Thuế giá trị gia tăng là hết sức quan trọng. Số tiền thuế doanh nghiệp được hoàn lại được...

Xem thêm

09:55 - 07/03/2018

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết...

Xem thêm

09:53 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai tạm tính thuế TNDN theo quí. - Lập quyết toán thuế TNDN năm. - Nộp quyết toán thuế TNDN theo qui định của “Luật...

Xem thêm

09:51 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

Dịch vụ kê khai,và quyết toán thuế TNCN của FAC giúp doanh nghiệp thực hiện các phần việc thiết yếu liên quan đến...

Xem thêm

09:47 - 07/03/2018

Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Giấy xác nhận việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Căn cứ luật quản lý thuế ; căn cứ...

Xem thêm

09:44 - 07/03/2018

Dịch vụ Đại lý thuế

Đại lý thuế là dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế thay cho khách hàng, bao gồm: kê khai, nộp thuế và...

Xem thêm

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế