Đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo doanh nghiệp

Hiển thị

10:37 - 07/03/2018

Danh sách lớp FAC đã triển khai đào tạo đến tháng 9...

STT Địa điểm Lớp Thời ...

Xem thêm

10:30 - 07/03/2018

FAC! Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên đề: “

Xem thêm

10:28 - 07/03/2018

Chương trình đào tạo tập huấn về luật quản lý...

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2013 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH -       Giúp...

Xem thêm

10:27 - 07/03/2018

Chương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh...

hương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp Nhằm cung ứng một phần thiếu hụt nhân sự cao cấp trong Quản trị...

Xem thêm

10:25 - 07/03/2018

Chương trình đào tạo đặc biệt "Nghề kế toán"

Tài chính luôn là mạch máu là trái tim của doanh nghiệp, nó mang đến sức sông cho cả doanh nghiệp. Và...

Xem thêm

10:24 - 07/03/2018

Chương trình đào tạo kế toán tổng hợp

Nếu bạn có tham vọng trở thành một kế toán thành công, chuyên nghiệp và muốn chọn nghề kế toán như là...

Xem thêm

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế