Dịch vụ về thuế

 Dịch vụ về thuế

Dịch vụ về thuế

09:44 - 07/03/2018

Đại lý thuế - FAC là người Đại diện hợp pháp thay DN nộp thuế theo quy định của “Luật Quản lý Thuế” thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác. - Để giảm thiểu chi phí cho Doanh nghiệp ...

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế
Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân
Đại lý thuế

Đại lý thuế

- FAC là người Đại diện hợp pháp thay DN nộp thuế theo quy định của “Luật Quản lý Thuế” thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác.

- Để giảm thiểu chi phí cho Doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy kế toán: trả lương, BHXH, BHYT, BHTN, thiết bị máy tính, văn phòng phẩm...

000-tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep

Tư vấn thuế

- Tư vấn lập hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Tư vấn kê khai, báo cáo các loại thuế.

- Đánh giá tình hình rủi ro về thuế.

- Cập nhật các chính sách mới về thuế.

000-tai-cau-truc-doanh-nghiep

Quyết toán thuế

- Hỗ trợ thủ tục quyết toán thuế.

- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế.

000-hoan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Hoàn thuế

Căn cứ vào HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ của Doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế FAC sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lập báo cáo “HOÀN THUẾ” theo qui định của “Luật quản lý Thuế”.

-         Kiểm tra Hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo qui định Pháp luật.

-         Kiểm tra công nợ phải thu.

-         Kiểm tra công nợ phải trả.

-         Kiểm tra Doanh thu.

-         Kiểm tra Ngân hàng.

-         Kiểm tra các hợp đồng.

-         Lập Hồ sơ “ Hoàn Thuế” theo Luật định.

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế