Dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng

10:00 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai thuế GTGT và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý . Công ty FAC với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ kê khai Thuế giá trị gia tăng và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, quý như sau : Căn cứ vào hóa đơn, chúng từ của đơn vị gửi đến công ty FAC kê

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Dịch vụ kê khai thuế GTGT và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý .

Công ty FAC với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ kê khai Thuế giá trị gia tăng và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, quý như sau :

Căn cứ vào hóa đơn, chúng từ của đơn vị gửi đến công ty FAC kê khai :

-         Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ của Doanh nghiệp gửi đến FAC kê khai:

-         Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu: 01/GTGT )

-         Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu: 01-2/GTGT)

-         Tờ khai thuế GTGT tháng, quý (Mẫu số: 01/GTGT )

-         Lập giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (Nếu phải nộp thuế GTGT Theo tháng, quí)

-         Nộp thuế GTGT (theo tháng, quí) (nếu có thoả thuận trong hợp đồng).

 

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế