Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

09:25 - 07/03/2018

Một hệ thống sổ sách Kế toán đồ sộ tồn tại không ít những sai sót nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể trở thành những rủi ro khi quyết toán thuế. Để loại bỏ những sai sót, tránh những thiệt hại đáng tiếc cho bạn, FAC cung cấp dịch vụ kiểm tra, soát xét sổ sách kế toán, báo c&

Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế
Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

- Hệ thống kế toán của bạn đang gặp bất cập.
- Kế toán cũ của bạn chưa hoàn thành trách nhiệm trước khi rời công ty?
- Bạn lo ngại các rủi ro pháp lý từ hệ thống kế toán
Sau khi kiểm tra sổ sách kế toán, tùy vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ bất cập, làm lại và hoàn thiện sổ sách kế toán các năm trước theo đúng quy định.

Một hệ thống sổ sách Kế toán đồ sộ tồn tại không ít những sai sót nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể trở thành những rủi ro khi quyết toán thuế. Để loại bỏ những sai sót, tránh những thiệt hại đáng tiếc cho bạn, FAC cung cấp dịch vụ kiểm tra, soát xét sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, bảo đảm cho công việc kế toán của bạn được thực hiện đúng nguyên tắc và quy định của luật kế toán.

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ ghi sổ sách kế toánDịch vụ ghi sổ sách kế toánDịch vụ ghi sổ sách kế toán
Phân tích
Đánh giáHoàn thiện

Các chuyên viên thuế và kế toán của FAC sẽ tiến hành soát xét, kiểm tra và phân tích tổng thể hệ thống kế toán của khách hàng thông qua chứng từ được cung cấp

Sau khi phân tích và soát xét, FAC sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về tính an toàn của hệ thống kế toán, các sai sót, rủi ro và đề xuất phương án khắc phục.

Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp của FAC sẽ căn cứ trên chứng từ sổ sách kế toán của doanh nghiệp để sắp xếp và được điều chỉnh bổ sung các lỗi trên sổ sách kế toán doanh nghiệp đang bỏ sót , cập nhật chưa đúng, với "luật kế toán" - " luật quản lý thuế" và hồi tố báo cáo tài chính ( nếu có)

Lợi ích mà chúng tôi mang lại

Tiêu chíNội dung
Duy trì sổ sách lành mạnh

- Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp được hoàn thiện, tuân thủ đúng các “Chuẩn mực kế toán”, Điều chỉnh, bổ sung những sai sót (do chủ quan và khách quan) mà bản thân kế toán Doanh nghiệp không thể phát hiện ra được.

Tránh rủi ro

- Bằng việc duy trì một hệ thống sổ sách kế toán lành mạnh, tuân thủ “Chuẩn mực kế toán” và “Luật quản lý Thuế”, DN sẽ tránh được những rủi ro khi cơ quan quản lý Thuế thanh tra, kiểm tra.

Trách nhiệm

- FAC luôn đặt tiêu chí hàng đầu là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Đại diện cho khách hàng giải trình với cơ quan Quản Lý Thuế .

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế