Dịch vụ

Dịch vụ

Hiển thị

10:41 - 07/03/2018

Tư vấn tài chính

“Quy trình và quy chế” quản lý tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách...

Xem thêm

10:09 - 07/03/2018

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp - Tư vấn sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể doanh nghiệp. - Tư vấn cơ cấu nhân sự trong...

Xem thêm

10:00 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ kê khai thuế GTGT và gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý . Công ty FAC với đội ngũ kế...

Xem thêm

09:58 - 07/03/2018

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong nhiều trường hợp, việc hoàn Thuế giá trị gia tăng là hết sức quan trọng. Số tiền thuế doanh nghiệp được hoàn lại được...

Xem thêm

09:55 - 07/03/2018

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết...

Xem thêm

09:44 - 07/03/2018

Dịch vụ Đại lý thuế

Đại lý thuế là dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế thay cho khách hàng, bao gồm: kê khai, nộp thuế và...

Xem thêm

09:35 - 07/03/2018

Dịch vụ kế toán

Chuyên môn hóa hoạt động kế toán của bạn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của công ty dịch vụ, giảm bớt...

Xem thêm

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế