Chương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp 17/5/2013

Chương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp 17/5/2013

Chương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp 17/5/2013

10:27 - 07/03/2018

hương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp Nhằm cung ứng một phần thiếu hụt nhân sự cao cấp trong Quản trị doanh nghiệp là vấn đề mang tính “then chốt” để tạo nên sự chuyên nghiệp  cho tất cả mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động của công ty hay xây dựng thương hiệu. Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam v&agra

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Chương trình đào tạo quản trị tài chính cho doanh nghiệp

Nhằm cung ứng một phần thiếu hụt nhân sự cao cấp trong Quản trị doanh nghiệp là vấn đề mang tính “then chốt” để tạo nên sự chuyên nghiệp  cho tất cả mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động của công ty hay xây dựng thương hiệu.

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn Tài chính & kế toán FAC hợp tác tổ chức các khóa học dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng (CFO)

Đặc biệt, trong chương trình này, với sự tham gia của  các chuyên gia từng là Thành viên Ban Nghiên Cứu Phát triển của Chính Phủ,  một số Thành viên cao cấp của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam và một số Doanh nhân tiêu biểu tham gia xây dựng, triển khai chương trình với  kiến thức và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp thực tế phù hợp với nhu cầu hiện tại của các Doanh nghiệp .

 

MỤC TIÊU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

-       Nắm được những  kiến thức cốt lõi mà một nhà Quản lý, Điều hành, Quản trị cần phải có.

-         Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức phòng ban, vai trò, chức năng của các phòng ban cũng như các cán bộ quản lý phòng ban

-       Thực hiện vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo.

-       Lựa chọn phong cách lãnh đạo khác nhau với những tình huống khác nhau.

-       Có được kỹ năng lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp.

-       Biết cách phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

-       Dự báo ngân sách và tài chính của doanh nghiệp

-       Quản trị được tài sản của doanh nghiệp và ra quyết định tài chính.

-       Phân tích được báo cáo tài chính doanh nghiệp

-       Có kỹ năng quản lý nhân sự một cách linh hoạt và phù hợp

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Ø      Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên.

Ø      Thành viên Ban giám đốc điều hành của Doanh nghiệp và Tổ chức.

Ø      Những người quyết định chiến lược phát triển và định hướng hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức.

Ø      Những người thực sự quan tâm nhất và có trách nhiệm đối với sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức.

Xem thêm và tải về tại đây: XEM

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế