Chương trình đào tạo đặc biệt "Nghề kế toán"

Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình đào tạo đặc biệt "Nghề kế toán"

10:25 - 07/03/2018

Tài chính luôn là mạch máu là trái tim của doanh nghiệp, nó mang đến sức sông cho cả doanh nghiệp. Và bạn yêu thích, bạn muốn học thành Nghề Kế toán, với chi phí hợp lý, trong một thời gian không quá dài. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC tổ chức đào tạo, hợp t&aacu

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Tài chính luôn là mạch máu là trái tim của doanh nghiệp, nó mang đến sức sông cho cả doanh nghiệp. Và bạn yêu thích, bạn muốn học thành Nghề Kế toán, với chi phí hợp lý, trong một thời gian không quá dài. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC tổ chức đào tạo, hợp tác với Hội kiểm toán và kế toán Việt Nam chương trình “Đào tạo Nghề Kế Toán”.

Chương trình sẽ đưa một người từ chưa biết, tới biết và làm được mọi công việc Kế toán của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng.

 

TT

Chuyên đề /Subjects

Thời lượng

Giảng viên/ Trainers

Buổi

Tiết

1

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

35

105

Chuyên gia:

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

- Quy định chung

- Hệ thống tài khoản kế toán

- Hệ thống báo cáo tài chính

- Chế độ chứng từ kế toán

- Chế độ sổ sách kế toán

- Sơ đồ các nghiệp vụ kinh tế

 

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn Tài chính & Kế toán FAC.

2

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

1

3

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

- Những quy định về in ấn, sử dụng hóa đơn

- Sử lý vi phạm về hóa đơn

 

 

 

3

HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

1

3

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

- Chính sách thuế

- Quản lý thuế

 

 

 

4

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

4

12

Chuyên gia

Ngô Thị Dung

 

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

5

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1

3

Chuyên gia

Ngô thị Dung

 

- Luật thuế thu nhập cá nhân

- Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

   

6

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

4

12

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

- Đối tượng chịu thuế

- Đối tượng không chịu thuế

- Phương pháp tính giá trị gia tăng

- Thuế xuất thuế giá trị gia tăng

- Kê khai và nộp giá trị gia tăng

  

Chuyên gia về chính sách thuế, thuế

7

THUẾ NHÀ THẦU

1

3

Chuyên gia

Ngô Thị Dung

 

- Đối tượng áp dung

- Các loại thuế được áp dụng

- Nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

- Cách tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

   

8

BÀI TẬP VỀ THUẾ

2

6

Chuyên gia

Ngô Thị Dung

 

- Học viên sẽ trực tiếp làm trên 2 dạng toán đố

- Thực tế trên chứng từ

  

Chuyên gia về thuế cho doanh nghiệp

9

LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

5

15

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

 

-Phương pháp hoạch toán được ứng dụng với chứng từ thực tế

  

 

10

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3

9

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

 

- Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh

- Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ

- Xác định giá vốn.

- Xác định doanh thu

- Xác định lỗ lãi

   

11

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2

6

Chuyên gia

Nguyễn Thị Thúy Nga

 

-Cách phân tích lưu chuyển tiền tệ để xác định doanh nghiệp còn đủ khả năng hoạt động hay không

   

 

TỔNG CỘNG

59

177

 

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế