Cam kết Fac

Cam kết Fac

Đội ngũ nhân viên đại lý thuế chuyên nghiệp, có uy tín và kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đại diện khách hàng giải quyết mọi thủ tục với cơ quan thuế trong phạm vi được ủy quyền.

Những điều FAC cam kết

Những điều FAC cam kết mang đến cho quý khách hàng :

-     FAC giúp quý khách hàng tránh được những phiền toái của sự thay đổi nhân sự tài chính kế toán mà các Doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, để những nhà quản trị doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn cho các chương trình, kế hoạch, chiến lược của mình;

-       FAC trợ giúp doanh nghiệp của quý khách kiểm soát hoạt động và giảm thiểu những rủi ro có thể trong lĩnh vực tài chính kế toán, thuế;

-    Trong bất kỳ trường hợp nào FAC cũng đảm bảo rằng các dịch vụ do FAC cung cấp là hoàn hảo, đồng thời tiết kiệm chi phí một cách tuyệt đối , Là dịch vụ giữa 2 bên được ràng buộc bởi hợp đồng kinh tế .Đảm bảo sự ổn định và liên tục trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng

-     Công ty đại lý thuế là một tổ chức độc lập với công ty sử dụng dịch vụ .Không bị chi   phối bới các yếu tố trong nội bộ của công ty sử dụng dịch vụ, bảo đảm khách quan, trung thực . Luôn tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, vì lợi ích của cả 2 bên.

+ Chỉ phải trả chi phí dịch vụ theo hợp đồng.

+ Trong trường hợp xảy ra sai sót do lỗi của đại lý thuế, khách hàng được cam kết bồi thường.

+ Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu chi phí theo quy định của Luật Quản Lý Thuế.

-         Đội ngũ nhân viên đại lý thuế chuyên nghiệp, có uy tín và kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đại diện khách hàng giải quyết mọi thủ tục với cơ quan thuế trong phạm vi được ủy quyền.

-         FAC mang lại những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp thông qua việc định kỳ xem xét và tư vấn các khoản chi phí, các cơ hội kinh doanh dựa trên các cơ sở nền tảng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp;

-         FAC kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế, những kinh nghiệm, kỹ năng và công cụ của mình để tư vấn cho doanh nghiệp những giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí bất hợp lý;

-         FAC trợ giúp doanh nghiệp trong việc thực hiện những thủ tục pháp lý phức tạp liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán vàthuế, FAC cũng sẵn sàng đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề có liên quan với các cơ quan quản lý Nhà Nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế.

Dịch vụ chuyên nghiệp - Với đội ngũ nhân sự và tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, FAC cung cấp tới Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và dịch vụ đại lý Thuế hoàn hảo và uy tín nhất; Doanh nghiệp còn nhận được sự tư vấn kịp thời và chính xác đối với mọi thay đổi về chính sách Thuế và Kế toán từ FAC mà không phải bất kỳ KẾ TOÁN VIÊN nào cũng nắm bắt được kịp thời.

Độc lập - Là tổ chức hành nghề độc lập, FAC không bị chi phối bởi các yếu tố nội bộ, tiêu chí hoạt động của chúng tôi là tuân thủ tuyệt đối các “Chuẩn mực kế toán” và quy định của pháp luật, bảo đảm mọi thông tin cần thiết nhất được chuyển tải tới Nhà lãnh đạo.

Hiệu quả - Định hướng khách hàng: FAC luôn hợp tác chặt chẽ và ổn định lâu dài với các Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp xác định mục tiêu kinh doanh, đồng thời đưa ra những giải pháp riêng biệt về tài chính cho từng Doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ tối đa và phòng tránh rủ ro trong quản trị tài chính.

Bảo mật và an toàn - Triết lý An toàn và bảo mật thông tin là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi. FAC cam kết luôn luôn bảo vệ dữ liệu của Doanh nghiệp, giữ gìn các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp tin tưởng giao phó.

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế