Các chuyên đề đào tạo kế toán mà học viên cần quan tâm

Các chuyên đề đào tạo kế toán mà học viên cần quan tâm

Các chuyên đề đào tạo kế toán mà học viên cần quan tâm

10:43 - 07/03/2018

Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC Dịch vụ kế toán - Đại lý thuế - Tư vấn thuế - Tư vấn doanh nghiệp - Đào tạo   STT

Đào tạo kế toán thực hành
Tuyển sinh liên tục lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng
FAC liên tục tuyển sinh và mở lớp kế toán thực hành tại tỉnh Nam Định
Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC

Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC

Dịch vụ kế toán - Đại lý thuế - Tư vấn thuế - Tư vấn doanh nghiệp - Đào tạo

 

STT

CHUYÊN ĐỀ

1

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

- Quy định chung

- Hệ thống tài khoản kế toán

- Hệ thống báo cáo tài chính

- Chế độ chứng từ kế toán

- Chế độ sổ sách kế toán

- Sơ đồ các nghiệp vụ kinh tế

2

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

- Những quy định về in ấn, sử dụng hóa đơn

- Sử lý vi phạm về hóa đơn

3

HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

- Chính sách thuế

- Luật Quản lý thuế

4

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

- Luật thuế TNDN

- Khai và  quyết toán thuế TNDN

5

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

- Luật thuế TNCN

- Khai và quyết toán thuế TNCN

6

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

- Luật thuế GTGT

- Kê khai và nộp GTGT

7

THUẾ NHÀ THẦU

- Cách tính thuế GTGT và thuế TNDN

- Khai và Nộp thuế GTGT

8

BÀI TẬP VỀ THUẾ

Học viên sẽ trực tiếp làm trên 2 dạng:

- Bài tập toán đố.

- Bài tập thực tế trên chứng từ.

9

LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Hướng dẫn phương pháp hạch toán được ứng dụng với chứng từ thực tế. Theo QĐ 48/BTC-2006 và QĐ 15/BTC-2006

10

LẬP BCTC

- Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

- Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ

- Xác định giá vốn.

- Xác định doanh thu

- Xác định lỗ lãi

11

PHÂN TÍCH BCTC

- Thông tin tài chính

- Mục đích- tác dụng của BCTC

- Yêu cầu của  BCTC

- Những nguyên tắc cơ bản lập BCTC

- Các quy định về nộp và công khai BCTC

12

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

13

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN THEO LUẬT KẾ TOÁN.

14

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI:

-         Luật quản lý thuế

-         Luật thuế GTGT

-         Luật thuế TNDN

-         Luật thuế TNCN

-         Các văn bản dưới Luật

15

HƯỚNG DẪN TRÁNH RỦI RO TRONG KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Theo nguồn tin từ FAC

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế