Phục vụ chuyên nghiệp mang lại hiệu quả cho khách hàng, Độc lập - Hiệu quả - Bảo mật là sứ mệnh của FAC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ kế toán gồm có: Ghi sổ sách kế toán, Kiểm tra sổ sách kế toán, Hoàn thiện sổ sách kế toán

DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Dịch vụ về thuế

Các dịch vụ về thuế gồm có: Đại lý thuế, Tư vấn thuế, Quyết toán thuế, Hoàn thuế, Kê khai thuế.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Hỗ trợ làm hồ sơ, thủ tục hành chính.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Dịch vụ đào tạo

Chúng tôi luôn mở các lớp đào tạo cập nhật kiến thức dành cho các doanh nghiệp.

Liên kết

Đối tác